NOTARIEEL

JURIDISCH

MEDISCH

ONDERZOEK


Onafhankelijk auditor van de

INTERNATIONAL CHARITY MAERLOO

Communal Co-operative Society Netherlands of the International Secular Order of Maerloo.

Notarieel Juridisch Medisch Onderzoek

Wij doen onderzoek naar de juistheid van de gevolgde procedures op de volgende gebieden:

Deskundige ervaring, intensieve betrokkenheid en uitmuntende kennis in één organisatie.

—Juridische sector

Juridische begeleiding op het gebied van de wet- en regelgeving.

— Overheid en ambtenaren

Uw weg vinden tegenover de overheid binnen de regelgeving en de
ambtelijke procedures .

— Medische sector

Onderzoek naar de juistheid van de gevolgde medische procedures.

— Notariaat

Onderzoek naar de juistheid van de gevolgde notariële procedures.